INSURANCE SYSTEM – INSTALLATION

 

Belay system

-Experience above all

Although it may seem to us that assembling fixed belts systems is quite simple and easy to install, in fact when installing such devices, attention should be paid to many aspects affecting the final appearance, properties and effectiveness in the operation of a given solution. A certain flexible limit should be adopted in the selection of solutions, bearing in mind that fall protection is to serve man, not only to increase the safety of work performed at heights, but also to streamline and accelerate the implementation of works in the field at risk of falling. Professional installation takes place already at the planning stage, where the possible risk of a fall event is eliminated and selected in such an optimized way that it protects and supports work performed at height.

Installation of our fall protection solutions is carried out by installers with many years of experience and certified for the installation of Absorber systems.

 

How to mount a fall protection system

Installation of fall protection systems mainly takes place on the roof and facades, but also on construction sites during the erection of the structure or over the area over which work is carried out. Installation should take place through trained and formally prepared people who must have the appropriate medical certificates, completed training in occupational health and safety as well as mountaineering training using rope access techniques.

The assembly process should be broken down into individual stages to optimize the entire process: 

  • knowledge, experience
  • appropriate solutions
  • design approach
  • compliance with the standard
  • precise planning
  • knowledge of assembly techniques
  • design analysis
  • assembly in compliance with safety rules

Is it possible to mount an anchor post under the insulation and insulation layer?

One of the many issues that are not obvious regarding the installation of belayers is the situation when the anchor post base plate is installed in such a way that it is mounted directly to the supporting surface and then covered with a layer of insulation or insulation. 

Although the answer seems obvious and simple, this is not the case with EN795. Although the fixed components of the fall protection systems have been tested in accordance with the standard, it does not mean that we can mount them to any surface in any way. Well, it can not be said that such a solution causes that the system will not protect against falling from the height of its user. However, the generally accepted requirement is practically used to compare the same range of products and their analysis according to specific legal standards and building requirements. Therefore, it should be explicitly stated that the EN795 standard considers as incorrect installation of safety posts under the surface of the insulation, in connection with which such a system cannot be considered in accordance with the European standard. However, the installation blows in such a way that the post and its base disappear under the surface layers, remember when using such a system and this system still performs its role and it is better to work on such a system than the lack of belay, which is a real threat to life or health people working at height.

The EN 795: 2012 standard clearly states that the base of the post with the rope should be mounted above insulation, and only then insulated and sealed. It is worth mentioning here that water tightness is a separate technical chapter in the area of ??fall protection systems, which has a real impact on the final effect of the installation and use of the fall protection system.

Belay system – what is important for the investor?

For the investor, the most important thing when choosing and installing should be compliance of the system with the standard and the choice of an experienced installer who will provide after installation a set of documents and executive documentation. It is not advisable to install belay systems by non-specialized companies that do not have adequate training and knowledge in how to secure work at height. The system is designed to save and protect lives, so the installer takes great responsibility for the proper functioning of such a system. Systems may not be installed contrary to the installation instructions, or using voluntary assembly techniques and fastenings that have not been tested or which have failed. No recommendation for the installation of a safety post under insulation is in principle a justification and it is worth pointing out the dangers associated with the installation of safety systems or safety posts in this way.

Połączenie bezpośrednie blachy podstawy słupka asekuracyjnego z konstrukcją dachu, blachą, płytą warstwową powoduje powstanie mostka termicznego. W tym układzie jeden materiał, ma większy współczynnik przewodzenia ciepła niż drugi, z którym jest połączony. W takiej sytuacji delta temperatur w budynku oraz na zewnątrz na różnych warstwach materiały powoduje powstanie tzw. mostka oraz nasila się proces utraty ciepła. Cały ten proces może mieć wpływ na powstawanie miejsc w, których zbierać będzie się wilgoć oraz może pojawiać się grzyb. Dodatkowo uciekanie ciepła z budynku prowadzi do zwiększonych kosztów nakładanych na ocieplenie. Zatem warto zwrócić na to uwagę, aby zoptymalizować proces montażu. Zjawisko to jest dość popularne i sprawia problemy zarówno projektantom jak i montażystom systemu asekuracji. Kolejnym zagrożeniem montaży słupków asekuracyjnych oraz liny asekuracyjnej niezgodnie z normą jest poziom umiejscowienia przelotki oraz wysokość słupka, które mogą okazać się  za niskie po zamontowaniu warstwy izolacyjnej i ocieplenia. A z kolei to może prowadzić to sytuacji, w której, mimo, iż system jest zamontowany to nie jest widoczny na pracowników co prowadzi to tego, że nie będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Tutaj pojawia się kolejny aspekt dotyczący znakowania systemów asekuracji oraz punktów kotwiczenia czy słupków asekuracyjnych- temat jest poruszony w naszym blogu. Kolejną konsekwencją jest spadek liny na dach, która może w ciepłe dni wtopić się np w papę lub przecierać poszczególne warstwy hydroizolacji. Przy takim mocowaniu także bardzo trudno ustalić poprawność kotwienia podstawy słupka do konstrukcji nośnej, dla samej grupy serwisowej, może to powodować niemożność przeprowadzeniu przeglądu, gdyż serwisant nie weźmie odpowiedzialności za łączenie, którego nie może inwentaryzować. Aby to zrobić musiałby usunąć całą warstwę ocieplenia co wygeneruje duże koszty. Także w przypadku przypadkowego kopnięcia, nadepnięcia na linę lub ogólnie pracy na systemie asekuracji z związku z jego elastycznością bardzo łatwo może dojść do naderwania warstwy izolacji i przerwania ciągłości uszczelnienia. Należy zwrócić uwagę iż w przypadku montażu asekurantów zgodnie z normą kotwy i szpilki są sztywno zamocowane i nie pracują nawet w przypadku działania na nie siły. Z tych wszystkich powodów należy zwracać uwagę by asekuranty były mocowany prawidłowo.

 

Nasze rozwiązania

Systemy dachowe
Systemy podwieszone
Systemy ścienne

Zakres oferty

Projektowanie
Produkcja
Montaż

Wsparcie

Jesteś architektem / projektantem?
Odbierz gotowe bloki
systemów asekuracyjnych

ABSORBER SP. Z O.O.

ul. Igora Strawińskiego 17/4

51-129 WROCŁAW

NIP 8992855989

REGON 382300499

KRS 0000765998

 

  +48 71 880 86 96

  biuro@asekuracje.pl

We use cookies to collect and analyse information on site. Visit our privacy policy.